menu-planlamaMenü planlaması amaçları arasında ; yemek hizmeti verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak, beslenme maliyetlerini denetim altına almak ve tüketiciyi memnun etmektir.
Yemek hizmetlerinden faydalanan çalışanın besin ihtiyacına; yaşına, cinsiyetine, kilosuna, iş koluna, çalışma performansına ve bazı özel durumlara göre , yemek alışkanlıkları ise yaş, eğitim, sosyal ve kültürel yapı, gelenek ve göreneklere göre değişmektedir.

Özgurme ’de kişilerin günlük enerji harcamaları ve bir öğünde almaları gereken kalori miktarlarına uygun, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral değerlerine göre yemek ve kahvaltı menüleri planlanmakta, yemeklerin bir birileriyle uyumlu olması kriteri de dikkate alınarak müşteri beğenisine sunulmaktadır.

Menülerin sunumu ile kişi alışkanlıklarının uyup uymadığı, onları ne derecede memnun ettiği, değişik zamanlarda uygulanacak anketlerle belirlenmektedir.

Menüler yemek kombinasyonları oldukları için, menünün başarısı menüyü oluşturan yemeğin sunumuna da bağlıdır. Yemeğin içine konan yiyeceklerin servisi ve sunumu, yemek hazırlanırken ve pişirilirken yapılan teknik uygulamalar , yemeğin servis edildiği uygun sıcaklık derecesi gibi çok farklı faktörlerdeki kriterler Özgurme menü sunumlarını etkinleştirmektedir.